Fizjoterapia w przychodni na NFZ

Fizjoterapia, czyli metoda leczenia ograniczeń ruchowych i wynikającego z tego powodu zaniżania sprawności ludzkiego ciała, to złożony proces, na który składa się wiele rozmaitych metod. Fizjoterapeuci najczęściej stosują bodźce ruchowe, które mają zwiększyć zakres i płynność funkcjonowania stawów, mięśni i ścięgien. Wykorzystywane także bywają bodźce elektryczne, świetlne, mechaniczne czy termiczne. Sprawdźmy, na jakich zasadach działa fizjoterapia ambulatoryjna NFZ.

Fizjoterapia ambulatoryjna

Fizjoterapia ambulatoryjna to nic innego, jak szereg zabiegów przeprowadzanych w warunkach specjalistycznej przychodni. Zabiegi realizowane są w tzw. cyklach, na które składa się odpowiednia ilość sesji fizjoterapeutycznych, czyli dni zabiegowych. Rodzaj stosowanej metody oraz ilość koniecznych wizyt ustalana jest przez lekarza podczas porady rehabilitacyjnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby pacjenta. Wśród rodzajów możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych istnieje wiele wariantów. Ze względu na ich charakter można wyodrębnić dwie główne grupy: fizykoterapię oraz kinezyterapię. Wśród tej pierwszej należy wymienić leczenie światłem, elektroterapię, wykorzystanie pola magnetycznego i elektromagnetycznego, hydroterapię czy krioterapię. Drugą stanowią aktywności ruchowe, którymi mogą być np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, pionizacyjne, wykorzystujące wspomaganie fizjoterapeuty, czynne ćwiczenia w odciążeniu z oporem i bez, zajęcia wykorzystujące wyciągi, przyswajanie czynności lokomocyjnych czy ćwiczenia izometryczne.

Fizjoterapia z ubezpieczenia – zasady

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeuty w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, nieodpłatnie. Żeby fizjoterapia ambulatoryjna NFZ mogła zaistnieć, należy mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli wskazaniem do zabiegu jest wada postawy lub występowanie dysfunkcji ruchowej, będzie potrzebne skierowanie od specjalisty rehabilitacji ogólnej. Rejestracji zabiegu należy dokonać nie później niż w ciągu trzydziestu dni od wystawienia skierowania. Dokument ten uprawnia do dołączenia do listy oczekujących tylko w jednej placówce.

Źródło:
http://www.centrumgami.pl/oferta/fizjoterapia-ambulatoryjna-nfz/
http://poradnik.medinfo.pl/na-czym-polega-rehabilitacja-ambulatoryjna/