Fizjoterapia częścią procesu rehabilitacji

Fizjoterapia bywa często mylnie określana jako synonim rehabilitacji. Tymczasem, stosunek tych pojęć względem siebie ma charakter nierównorzędny i opiera się na relacji podrzędności. Fizjoterapia jest bowiem częścią złożonego procesu, który stanowi rehabilitacja.

Fizjoterapia a rehabilitacja różnice

Żeby zrozumieć różnice, jakie rozgraniczają te dwa pojęcia należy przyswoić definicje obydwu procesów. Rehabilitacja jest ogółem działań, których zadaniem jest poprawa jakości życia ludzkiego, uwzględniająca zarówno czynniki zdrowotne wśród, których należy wymienić fizyczne i psychiczne, jak i społeczne. Fizjoterapia jest zaś jedną z części, która buduje proces rehabilitacji, a jej zadaniem jest praca z ciałem, celem przywracania fizycznej sprawności za pomocą działań dotykowych. Pojęcia te nie powinny być zatem stosowane jako synonimy tego samego procesu.

Jak działa fizjoterapia?

Jak zostało powiedziane, fizjoterapia a rehabilitacja to dwa różne pojęcia, choć związane ze sobą. Fizjoterapia obiera za cel swoich działań jedynie płaszczyznę fizyczną, związaną ze sprawnością ruchową. Jest naturalną metodą leczniczą, która wykorzystuje działanie energii fizycznej celem przywracania sprawności ruchowej w możliwie maksymalnym zakresie. Źródłami generowania tej energii mogą być bodźce termiczne, mechaniczne, kinetyczne, elektryczne, chemiczne, świetlne, ale nade wszystko ruch. Fizjoterapia łagodzi lub całkowicie niweluje skutki przebytych urazów i procesów chorobowych, które ograniczają sprawność ludzkiego ciała.

Co składa się na rehabilitację?

Rehabilitacja jest zatem procesem o szerszym znaczeniu w stosunku do fizjoterapii, która stanowi jedną z metod działań rehabilitacyjnych. O ile fizjoterapia ogranicza swoje działanie jedynie do sfery cielesnej i ruchowej, o tyle rehabilitacja odnosi się do ogółu procesów związanych z przywracaniem sprawności i funkcjonalności człowieka, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, ale także społecznej i zawodowej. Odzyskanie równowagi umysłowej i zdolności do przystosowania się do nowej, trudnej sytuacji życiowej, jest w procesie rehabilitacji niezwykle istotne. Równie wysokie znaczenie ma zadanie przywrócenia poszkodowanego do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i zdolności wykonywania zawodu.

Źrodło:
https://fizjoterapeuci.org/co-to-jest-fizjoterapia/
https://www.ltp-pharma.pl/blog/rehabilitacja-a-fizjoterapia/
http://www.mf-fizjoterapia.pl/czym-sa-i-czym-roznia-sie-rehabilitacja-od-fizjoterapii/